Disclaimer/ Tento článok obsahuje logický dôkaz existencie ľudského vášho vedomia aj po vašej smrti a popis, aké by to asi mohlo byť. Aby som došiel k tomuto záveru, musel sme predpokladať zopár vecí, s ktorými možno nebudete súhlasiť.

Táto teória však svojimi závermi (nie spôsobom, akým som k nim došiel) neodporuje žiadnemu náboženstvu, ani fyzike alebo matematike. Ak so závermi článku nesúhlasíte, napíšte mi, v čom konkrétne sa mýlim. Rád to s vami prediskutujem.

Disclaimer2/ Tento článok ešte nie je dokončený. Ak k nemu máte pripomienky, budem rád, ak ich napíšete do komentárov.

Všetci ľudia na tejto planéte, a desiatky miliárd jedincov v minulosti sa aspoň raz v živote zamyslelo nad otázkou:

“Sakra! Čo sa so mnou bude diať, až zomriem?”

Nemyslím čo sa stane s mojím telom. To je viac-menej jasné. Všetko hmotné, čo momentálne označuje ako moje telo – fyzická reprezentácia mojej osoby – v priebehu niekoľkých rokov zmizne, resp sa zmení na nepoznane (popol, pôda …). Ale… som iba telo alebo niečo viac?

Čo … čo ja? Nie moje telo, ale moja myseľ. Vedomie. Budem nejakým spôsobom žiť?

Niektoré náboženstvá, napríklad do kresťanské, hovoria o novom tele, ktoré dostaneme po smrti. Ak si to naozaj myslíte a beriete to doslova, tak by som vás chcel požiadať, aby ste aspoň na chvíľu pripustili, že nové telo nedostanete a už navždy bude vaše vedomie bez akýchkoľvek vnemov.

Je ťažké si to predstaviť? Možno vám pomôže uvedomiť si, že to vlastne nie je nič nové. Koľko máte rokov? Preneste sa myšlienkami do momentu vášho počatia. Vtedy, a v akomkoľvek čase predtým, ste boli v tom istom nevedomom stave. Bez tela, bez akejkoľvek možnosti niečo cítiť, nikdy ste nemali žiadnu myšlienku.

Po smrti to nebude iné. Zabudnime teraz na náboženstvo, na dušu, ducha… Nemáte telo (a nie ste ani duch). Ste nič. Čo…. čo sa vlastne vtedy deje?

No… asi nič. Ale je to skutočne tak?

Hneď sa vrátim ku hlavnej téme, ale ešte by som chcel niečo zadefinovať:

Emergentné vedomie?

Je vedomie emergentný jav? Teda niečo, čo vznikne z ničoho? Môže z nevedomých vecí ako je pohlavná bunka ženského (vajíčko) a mužského (spermia) tela vzniknúť niečo, čo vedomie má?

Ak si myslíte, že vedomie generuje mozog, teda komplexná sieť neurónov, ktorá je usporiadaná tak, aby vedela prijímať vnemy z okolia (zrak, sluch, čuch, hmat, chuť, propriorecencia) a pretvoriť ich v koncepty, myšlienky, slová a ovplyvniť tak realitu, tak mám na vás jednu otázku:

V ktorom okamihu vzniká vedomie?

Ak je vedomie emergentný jav,bolo by dobré zadefinovať moment, v ktorom vedomie vzniká z nevedomých objektov. Použime teda starú známu matematickú techniku a pokúsme sa emergentné vlastnosti vedomia vylúčiť matematickou indukciou.

Vedomie nie je emergentné – dôkaz matematickou indukciou

Dôkaz budeme viesť nasledovne:

Vezmime si jedinú vec, o ktorej vieme, že generuje vedomie. O tomto objekte prehlásme, že generuje vedomie. Môžeme predpokladať, že tento objekt existuje a vlastníme stroj, ktorý je schopný odoberať z tohto mozgu vždy jeden neurón.

Nevadí nám, že takýto stroj neexistuje. Zo súčasných znalostí fyziky a chémie vieme, že niečo také je aspoň teoreticky možné. To nám teraz stačí.

N

Začnime teda odoberať neurón po neuróne. Povedzme, že váš mozog má N neurónov a N je kladné celé číslo (pravdepodobne veľmi veľké číslo.)

N-1

Odoberme jeden náhodný neurón a pozorujme, či mozog stále generuje vedomie. Hmm… no to je otázka. Bude váš mozog po odobraní jedného neurónu stále generovať vedomie?

Pravdepodobne áno. Dá sa predpokladať, že počas vášho života ste aspoň jeden neurón stratili. Napríklad vtedy, keď ste sa opili. Stále však existujete, viete vnímať veci, viete premýšľať… Takže, po odobraní jedného neurónu z mozgu mozog stále generuje vedomie.

1

Keďže neurónov vo vašom mozgu je iba konečný počet, nakoniec sa dostaneme k jednému neurónu. Generuje tento neurón vedomie? Možno namietnete, že nie. Jeden neurón vedomie generovať nemôže. V tom prípade sa ale naskýta otázka, aký počet neurónov už konkrétne dokáže generovať vedomie a prečo?

Existuje iba jedna odpoveď. Neurón je sám o sebe vedomý. Ale prečo neurón? Prečo nie glyová bunka v pečeni ale svalové vlákno? A čo ak sú každá bunka v ľudskom tele generuje nejaké miniatúrne vedomie? Resp. každá živá eukaryotická bunka. Prečo nie aj prokaryotická bunka? Resp víru a… molekuly, atómy, protóny prípadne samotné subatomárne častice (superstruny?).

0

A potrebujeme “niečo” na to, aby mohlo existovať vedomie? Moderná fyzika nám pomaly odhaľuje samotnú podstatu priestoru (a času). Fyzici už dnes tušia, že priestor je vákuum kvantrovo previazané vákuum, v ktorom neustále vznikajú imaginárne častice. Takže ani to najprázdnejšie prázdno vlastne nie je úplne… ehm.. prázdne. Nič jednoducho neexistuje. Všade je niečo?

To podľa nášho matematického dôkazu naznačuje, že vedomie je inherentná vlastnosť vesmíru. Vedomie je všade, vedomie je vesmír. A my sme vesmír. Všetci sme to isté vedomie, akurát ľudský mozog si inštinktívne myslí, že je niečím výnimočný. Naše ego si nedokáže priznať, že v skutočnosti nie je ničím zaujímavé. Sme súčasťou vesmíru a v momente smrti zistíme, že vlastne nič ako smrť neexistuje.

Naše zmysly, spomienky, sny, spracovávanie informácií, to všetko zmizne a ostane iba čistá existencia. Existencia naprieč časom naprieč priestorom, existencia, ktorá nemá hranice, pretože ani vesmír nemá hranice. Existencia, ktorá nemá žiadny zmysel, pretože aj vesmír je nezmyselný. (viac gradácie!)

A v tom “poslednom” momente tesne pred tým, než sa vaše ego rozpadne na tisíc kúskov, v momente keď budete poslednýkrát pri vedomí, vtedy zistíte, aké zbytočné boli všetky tie dôležité problémy, ktoré ste celý život riešili, všetky tie rozhodnutia, všetok ten stres. Aký hlúpy bol váš strach zo smrti a zároveň, aké fascinujúce bolo sledovať život z vlastného pohľadu.

Odpoviete si na všetky tie “veľké otázky.” Zistíte, čo je zmysel života, pochopíte, prečo je vo svete toľko zla a usmejete sa. Usmejete sa, pretože budete vedieť, že všetko je v poriadku. Ze nemusíte nič ľutovať. Že celý život ste prežili presne tak, ako ste mali a nič ste na tom nemohli/nechceli zmeniť.

Nebojte sa smrti

Smrť je pre mnohých najzáhadnejší a najfascinujúcejsí okamih. Ľudia sa boja neznámeho nemajú radi zmenu. Nevedia sa zmieriť s tým, že nič čo považujú za dôležité vlastne nemá zmysel. Že žijú v klamstve a klame im vlastný mozog. A preto sa boja smrti.

Veď… čo bude potom? To akože… nič? Alebo?!?!?!?! AAAAA!

A tak sme vymysleli príbehy. Príbehy o nadprirodzených bytostiach, o bohoch na Olympe, o Bohu v nebi a o Satanovi v pekle, vynašli sme Alaha, Gánešu, Šivu. Spravme ešte jeden krok vpred a pripusťme si, že bohovia ktorých tieto náboženstvá opisujú sú vesmír samotný a keďzźe my sme súčasťou vesmíru, každý jeden z nás je “súčasťou” jedného veľkého Boha. (toto treba lepšie napísať!)

Smrť môže byť hrozná. Najhoršia vtedy, keď sa jej človek bojí. Keď ho zožierajú výčitky a naháňajú ho činy z minulosti. Strach zo smrti máme preto, lebo si nevieme priznať jedno. Sme tu iba dočasne, aby sme si to užili. A až to všetko skončí, vrátime sa “domov”

Nebojme sa smrti, nemá to zmysel. žime si svoje životy a až raz nadíde posledný deň, posledná hodina, minúta a posledný nádych, choďme do toho s vedomím že toto bude ten najlepší psychadelický trip! Nekonečné satori zdarma pre každého!

1 COMMENT

  1. Myslím, že je nezbytné nejprve konkrétně definovat, co je to vědomí. Pokud vědomí má pouze entita, která si dokáže uvědomit sama sebe, tak pouze neurony opravdu nestačí, jelikož zvířata s mozkem mají neurony, ale pouze některá si sebe sama dokáží uvědomit (primáti, delfíni…). Nevím, zda někdy dokážeme zjistit, že si vesmír uvědomuje sebe sama.
    Ovšem pokud přistoupíme na myšlenku, že vědomí je zakotveno v samé struktuře vesmíru (časoprostoru), a po narození bytosti (která je schopna si sebe sama uvědomit – tedy třeba má na to dostatečnou kapacitu mozku – ale to jsme opět u počtu neuronů) se během vývinu dokáže projevit a po smrti biologického těla se do struktury opět “vrátí”, bylo by asi možné souhlasit s tvrzením, že v budoucnu opět může v nějaké bytosti procitnout – tedy jinak řečeno dostane “nové” tělo, ne?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here