COTS – Najlepšie rozhodnutie v histórii NASA a začiatok revolúcie v kozmonautike

Kozmonautika bola od svojho vzniku hlavne doménou vládnych agentúr, ktoré vyvíjali nové technológie a plánovali misie hlavne s cieľom skúmať priestor mimo planétu Zem. Tak ako všetky štátne agentúry, aj tie vesmírne mali vždy problém s hospodárením s prostriedkami, ktoré im boli pridelené. Hlavnou úlohou NASA bolo použivať tieto zdroje na vedecké účely. Na to … Continue reading COTS – Najlepšie rozhodnutie v histórii NASA a začiatok revolúcie v kozmonautike